O NAŠÍ SPOLEČNOSTI


Společnost CARLA spol. s r. o. je český výrobce čokolády již od roku 1992 ze Dvora Králové nad Labem. Nabízí širokou škálu svých hotových výrobků, ale také poskytuje široký sortiment pro průmysl a gastro jako např.: čokolády, polevy, náplně a fondán. Používá pouze ty nejkvalitnější suroviny z různých koutů světa a dbá na vysokou jakost zpracování za použítí tradičních postupů.

Spolu s výrobním programem poskytujeme svým zákazníkům neustále se rozšiřující technologický servis. Zákazníci k nám přicházejí pro radu i pomoc k řešení svých aplikací ve výrobním procesu. Prohlubujeme partnerství s našimi zákazníky, dělíme se o znalosti a vyměňujeme si informace, abychom našli takové řešení, které překoná nejvyšší očekávání. Pokud nastane čas otestovat recepturu a hotový výrobek, naše laboratoř a odborníci na senzoriku pomáhají vyvinout a stanovit správnou chuť včetně funkčního složení a struktury. - Daniel Lukeš, majitel společnosti

Daniel Lukeš

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost CARLA nabízí nejen polotovary jako např.: čokolády, polevy, náplň, fondán, zdobení, ale také spolu s výrobním programem poskytujeme svým zákazníkům neustále se rozšiřující technologický servis. Naši zákazníci k nám přicházejí pro radu i pomoc k řešení svých aplikací ve výrobním procesu. Prohlubujeme partnerství s našimi zákazníky, dělíme se o znalosti a vyměňujeme si informace, abychom našli takové řešení, které překoná nejvyšší očekávání. Pokud nastane čas otestovat recepturu a hotový výrobek, naše laboratoř a odborníci na senzoriku pomáhají vyvinout a stanovit správnou chuť včetně funkčního složení a struktury. Pracujeme se zákazníky, abychom vytvořili nové produkty a postupy zpracování dle potřeb zákazníka.

CARLA má také dlouhodobé partnerství s odborníky ze "Školy chuti", reprezentovanou mistry čokocukráři, kteří pravidelně prezentují naši čokoládu cukrářům a lidem od řemesla, kde je učí nové trendy a techniky z oblasti čokoládových sladkostí. CARLA nabízí také finální výrobky pro maloobchod. Za každým novým výrobkem se skrývá komplexní vývoj našich odborníků s použitím naší laboratoře a zařízení k testování receptur, abychom dokázali uvést na trh každý rok nové výrobky.

Naše společnost je členem Potravinářské komory ČR. Účastníme se výzkumných projektů EU tématicky spojených s čokoládovým průmyslem.

Produkce

Kvalita / Quality


Neustálé zlepšování standardů kvality našich výrobků a služeb patří mezi hlavní záměr společnosti CARLA. Kvalita pro nás znamená nepřetržité naplňování oprávněných a odůvodněných představ a potřeb našich zaměstnanců a zákazníků. Cílem společnosti CARLA je poskytovat našim zákazníkům výrobky, jenž budou se 100 % zárukou zdravotně nezávadné a bezpečné.

Certifikáty kvality


Systémy řízení kvality ve společnosti CARLA byly nejdříve certifikovány podle mezinárodně uznávaných standardů kvality ISO 9001 a 9014, přičemž později společnosti přešla na vyšší stupeň certifikace, a to na certifikace dle norem BRC a IFS (British Retail Consortium / International Food Standard).

Systém HACCPD


Díky nastavení tohoto systému analyzujícího veškeré výrobní operace a identifikujícího místa, kde by mohlo dojít k porušení zdravotní nezávadnosti výrobku, zajišťujeme v naší společnosti výrobu bezpečných produktů.

Systém sledovatelnosti


Tím, že dokážeme dohledat a identifikovat veškeré použité suroviny, polotovary i hotové výrobky, zajišťujeme v celém výrobním procesu systém sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Alergeny a GMO


Společnost CARLA má zavedený přísný systém, který zajistí, že námi vyrobený produkt neobsahuje nedeklarované alergeny. Systém kontroly výskytu alergenů je zaveden od vstupujících surovin přes polotovary, až po hotové výroby. V této společnosti jsou také dodržovány striktní pravidla odhledně GMO surovin. Systém kvality zahrnuje též zavedení konkrétních postupů pro příjem a vydávání surovin do výroby, výrobní operace společně s postupy balení a značení výrobků a v neposlední řadě jsou zavedena pravidla pro skladování a logistiku výrobků. Do zavedeného systému kvality také patří zajištění dodržení legislativních požadavků platících v zemích, pro které je výrobek určen.

Životní prostředí


Ve společnosti CARLA probíhají pravidelné mikrobiální a chemické rozbory jak pitné vody, tak vody vypouštěné z čističky odpadních vod, čímž je ověřováno, že voda splňuje legislativní požadavky. Veškeré obalové materiály musí vlastnit certifikát o vhodnosti použití pro potraviny spolu s migračními testy. Pro společnost CARLA je třídění odpadu samozřejmostí.

Bezpečnost práce


Veškeré výrobní zařízení a pracovní pomůcky jsou navrhnuty, instalovány, kontrolovány, provozovány a udržovány tak, abychom minimalizovali pravděpodobnost vzniku neštastných událostí a nehod. Personál je pravidelně školen v otázkách bezpečnosti práce a požární ochrany. Naší povinností je zajistit takové pracovní prostředí, aby bylo bezpečné pro všechny naše zaměstanace a zároveň vyhovovalo legislativním požadavkům.

Zdravotní nezávadnost potravin


Jsme si velmi dobře vědomi, že zdravotní nezávadnost a kvalita našich výrobků jsou dva nejdůležitější požadavky na výrobky, které od nás zákaznici očekávají. Pracujeme tedy tak, abychom v žádném případě nezklamali jejich očekávání a důvěru. Každý zaměstananec musí bezpodmínečně dodržovat základní pravidla správné výrobní praxe, stejně tak i každá osoba vstupující do provozu musí souhlasit a řídit se pokyny vyplývající z hygienického minima.

Doprava, servis zákazníkovi


Společnost CARLA má k dispozici jednak vlastní skladové prostory tak i vlastní vozový park, což nám zajišťuje bezpečnost, kvalitu a dohled nad našimi výrobky (kontrolovaná teplota skladování a transportu, zajištění sanitace a kontroly škůdců). Ke každému výrobku je vystavena specifikace výrobku, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti o výrobku včetně podmínek zpracování a skladování. Kvalifikovaný personál laboratoře, technologové nebo zástupci obchodního oddělení zákazníkovi v případě potřeby velmi rádi zodpoví jeho otázky.

FIREMNÍ KULTURA


Firma CARLA spol. s r. o., byla založena 1. října 1992 a její výrobní závod se za dvacet let své existence pružně a dynamicky rozvinul. Jeho zařízení splňuje ty nejpřísnější hygienické požadavky kladené na potravinářské výrobky. V neposlední řadě věnuje vedení firmy pozornost tvorbě esteticky hodnotného okolí závodu, které splňuje požadavky zdravého pracovního prostředí. Základním předpokladem dobrých výsledků je kromě kvalitních surovin a špičkových technologií také fungující a tvůrčí pracovní kolektiv. Proto jsme vytvořili kvalitní pracovní i sociální zázemí a svým zaměstnancům nabízíme všestrannou péči a pracovní perspektivu. Postupně budujeme atmosféru tvořivosti, důvěry a osobní odpovědnosti za dosažení stanovených cílů. Základní myšlenkou naší personální politiky je vytvoření pocitu sounáležitosti s firmou a spoluodpovědnosti všech zaměstnanců. Pracovní tým se vytváří nejen společným plněním úkolů, ale také na poli sportovním či kulturním.